Inspiration

Här samlar vi inspirerande länkar. Känner du till ytterligare inspirationskällor?

Tipsa oss gärna i så fall!

 

Bästa Biennalen
Bästa Biennalen är med nästan 100 konstplatser i Sydsverige landets största nätverk för barn och ungas möten med konsten och kreativiteten!

 

Bästa Biennalens nätverk består av stora och små konstinstitutioner och initiativ, på landsbygden och i städerna runt om i Sydsverige. Verksamheter som drivs av regioner, kommuner, ideella föreningar och privata aktörer. Genom samverkan inom nätverket och med externa aktörer positionerar sig Bästa Biennalen som en ledande nationell resurs för möten mellan barn och unga och konsten – regionalt, nationellt och internationellt. Nätverket koordineras, kommuniceras och utvecklas övergripande av en arbetsgrupp med bas i Ystad.

 

Bästa Biennalen är en regional satsning på barn och ungas möten med konst som startade i Skåne 2013. Sedan 2021 ingår också arrangörer i Region Halland, Jönköpings län, Kronoberg, Kalmars län och Blekinge, genom Regionsamverkan Sydsverige. Verksamheten finansieras i huvudsak av respektive region och Kulturrådet.

 

 

Centrum för barnkulturforskning 
CBK vid Stockholms universitet erbjuder en unik utbildning i ämnet barnkultur men arbetar också med att främja och stärka kunskapsutvecklingen inom barnkulturområdet på andra sätt. Centrumet arrangerar öppna föreläsningar, sammanför forskare i tvärvetenskapliga nätverk och medverkar i en rad samverkansprojekt.

 

Svenskt barnbildarkiv

Svenskt barnbildarkiv (SBBA) samlar sedan 1977 barns bilder från framförallt Sverige, men i bildsamlingen finns även bilder från andra delar av världen. Arkivet har som uppgift att ta emot, registrera och bevara barns teckningar och målningar. Bilderna kan användas för studier och forskning, samt ge kunskap om och väcka intresse för barns bildskapande.

 

Alla bilder i deras samlingar är gjorda av barn och ungdomar som är upp till 20 år. För att bilderna ska bli intressanta och användbara dokumenterar SBBA också kringuppgifter om bilderna. Ett gammalt talesätt säger att ”en bild säger mer än 1 000 ord”, men utan värdefulla uppgifter såsom bildskaparens kön, ålder, hemort samt i vilken situation och vid vilken tidpunkt bilden blev till har forskare inte stor nytta av bilden. Av den här anledningen tar inte SBBA emot bilder som inte har faktauppgifter med sig.

 

SBBA har i sina samlingar tävlings-, skol- och hemmabilder. Samlingarna sträcker sig över tiden från 1790-talet fram till dagens datum. De flesta samlingarna kommer dock från de senaste decennierna. I barnbildarkivets samlingar ingår 700 000 originalteckningar och 150 korta filmer.

 

Periodvis samlar arkivet in bilder på specifika teman. Kolla på deras hemsida vad som är aktuellt.

 

 

Kurioso
Kurioso är en konstfestival för barn och unga i Sörmland. Kurioso är ett samarbete mellan Sörmlands museum och arrangörer från Gnesta, Flen, Strängnäs, Vingåker, Katrineholm, Oxelösund, Eskilstuna, Trosa och Nyköping.

 

 

Turning Tables Denmark

Turning Tables Danmark etablerades 2016 som en avdelning av den internationella organisationen med samma namn. Fokus är på barn och unga som har extra behov att stärka sina färdigheter, uppleva samhörighet och öka självkänslan. Detta sker genom musik-, film- och fotoskapande. Barn och ungdomar ses som kulturproducenter och kulturlivet i Danmark stärks när det ges plats för unga som vanligtvis inte syns i kulturen eller det offentliga rummet.

 

 

Skoletjenesten i Danmark

Skoletjenesten i Danmark är ett nationellt kunskapscenter för lärande i pedagogiska miljöer utanför skolan. Till exempel, museer, konsthallar och andra institutioner.

 

Kulturprinsen, Danmark

Kulturprinsen är ett utvecklingscentrum för barn- och ungdomskultur, som skapar projekt, bygger partnerskap, nätverk och gemenskap i Danmark och utomlands.

 

Förbundet för finska barnkulturcentrum främjar verksamheten av professionella kulturhus för barn och ungdomar i Finland. Förbundet ger ut olika metodhandböcker:

 

Kvalitetshandbok för barnkultur
Innehåller definitioner och indikatorer på kvalitet med vilka alla som arbetar med barn- och ungdomskultur kan reflektera över och analysera hur kvaliteten uppfylls inom barnkulturarbetet. Verksamhetens kvalitet granskas med fokus på konst och kultur, barnorientering, professionalitet, jämlikhet, hållbar utveckling och samarbete.

 

Guide för hållbar utveckling för barnkulturcenter
Vägledningen ger vägledning och tips till barnkulturaktörer om hur de kan ta hänsyn till hållbar utveckling, klimatförändringar, biologisk mångfald och bevarandet av kulturmiljön i ekologisk, ekonomisk, social och kulturell bemärkelse i sin konstpedagogiska, sceniska, fritids- och utställningsverksamhet.

 

Tillgänglighetsguide för barnkulturcenter och utbildningsinstitutioner med grundläggande konstundervisning Guiden innehåller verktyg och tips om tillgänglighet. Guiden har tagits fram som en del av SATA2, Tillgänglig konsthobby -projektet.

 

Tate Kids
Tate Kids är en webbsida om konst för barn.  Där finns spel och frågesporter, filmer om konst och inspiration för att skapa hemma. Där finns också ett galleri där barn kan visa upp sin egen och se andra barns konst.

 

London International Gallery of Children´s Art
Galleriet har för närvarande ingen permanent lokal, men driver utbildningsprojekt. De tar med original av barnkonstverk och konstutbildningsprogram till skolor, samhällsgrupper, sjukhus och gallerier.

De samarbetar med organisationer och arenor som är värdar för tillfälliga utställningar.

 

 

Bästa Biennalen har sammanställt alla konstnärer som arbetat med barn inom festivalen sedan den startade. Se förteckningen här!

 

International Dot Day – Internationella prickdagen
Denna dag infaller varje år i mitten av september. Alla uppmanas att skapa konst med hjälp av prickar.

New Pattern – Trelleborgs museum
En katalog med massor av tips från det stora mönsterprojektet på Trelleborgs Museum. 

Svenskt barnbildarkiv
Med jämna mellanrum samlar arkivet in bilder skapade av barn på olika teman. Kolla in deras hemsida vad som är aktuellt just nu.

Museum Jorn
Museum Jorn i Silkeborg har skapat en sida med 100 konstexperiment utifrån konstnären Asger Jorns principer för kreativt skapande.

Hospital Rooms
Konstnären Tim A Shaw och curator Niamh White grundade Hospital Rooms efter att en nära vän hade lagts in på ett mentalvårdssjukhus. När de besökte vännen blev de chockade över den kalla och kliniska miljön. De ville förbättra vistelsen på sådana platser med hjälp av konst. På deras Youtube-kanal hittar du flera tips på hur kreativt skapande kan utföras i en sådan miljö.

Bror Hjortföreningens konstpedagogstipendium
Varje år sedan 2009 delar föreningen ut ett stipendium till en aktiv och initiativrik konstpedagog vid någon av Sveriges museer eller konsthallar.

Mark Rothko
Läs mer om hur konstnären Mark Rothko arbetade framgångsrikt med barn utifrån sina egna principer. 

Adelyne Cross-Eriksson
Adelyne Cross-Eriksson grundade Levande Verkstad-pedagogiken.

 

Carlo Derkert
Carlo Derkert var en svensk museiman och konstpedagog.

 

Carlo Derkert, som blev fil. kand. 1945, var med om att grunda Moderna museet i Stockholm, där han också fungerade som konstpedagog specialiserad på skolungdom. Han var även verksam vid Nationalmuseum.

 

Boktips:
Carlo Derkert – Porträtt av en konstvisare av Jan Bahlenberg.

 

Barn Bild Begåvning av Carlo Derkert och Jan Bahlenberg. (Kan finnas på antikvariat)

 

Shane Brox
Shane Brox är en dansk-kanadensisk konstnär och designer som skapar lekfulla verk med återvinningsmaterial. Han har gjort prisbelönta TV-serier för barn om att skapa. 

Video

 

Villa Arttu, Hyvinge, Finland
Utställningar, workshops och evenemang för hela familjen ordnas i det före detta tygväveriet vid Hyvinkää ullfabrik. Villa Arttu är en inspirerande lärmiljö för konstnärer och upplevare i alla åldrar. Villa Arttu har ett unikt, internationellt arkiv av barn- och ungdomskonst, med mer än 100 000 verk från olika delar av världen.

 

Kullo barngalleri, Tallin, Estland
Galleriet ligger i en spännande medeltida byggnad på Kuningagatan i Gamla stan, i Tallinn. Barnkonst har ställts ut i denna byggnad i 40 år och över 900 utställningar har ägt rum under denna tid. 

 

The International Museum of Childrens Art, Oslo
Museet fokuserar på att ställa ut barnbilder som vunnit tävlingar runt om i världen.

 

VVJ Konstgalleri, Vilnius, Litauen
Galleriet erbjuder kreativa pedagogiska aktiviteter för att presentera nya former av konst för barn och unga. Därtill bjuder galleriet in intressanta och originella författare, konstnärer och kreatörer inom olika områden för att genomföra kreativa sessioner.

 

Le Muz
Ett franskt virtuellt museum som samlar och visar barns konst på sin hemsida.

 

Hamada Museum of Children´s Art, Japan 

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ditt meddelande. Skicka sedan ditt mejl med den blåa knappen.

Kul att du besöker
Se Din Konst!

Se de digitala utställningarna här