Deltagare

Eslövs kulturskola

På kulturskolan utvecklar bildeleverna sitt intresse för konst. De utforskar sin stil och skapar ut efter sin egen lust och vilja. Genom vägledning får eleverna chansen att fördjupa sig och utforska tekniker och intressanta frågeställningar.

Under bildkursens gång arbetar de också gemensamt med olika teman och genomför egna utställningar och installationer. Konstkursen öppnar upp till en fantastisk värld av kreativitet och uttryck i alla möjliga former.

Lunds Kulturskola och Linero fritidsgård

En bildpedagog från Lunds Kulturskola leder skapande verkstad för ungdomar på Linero fritidsgård. Där finns det möjlighet att skapa i sin egen takt, utforska färger och former på egna villkor. Gruppen består av en kärna elever som återkommer, och ibland tillkommer andra.

Lomma Kulturskola

På Skapande verkstad är det viktigt att lyssna inåt och söka sina egna tankar och lust till skapande. Pedagogerna vägleder, men bestämmer inte tema. Idéprocessen ska få ta tid, utrymme och leda fram till elevernas egna uttryck.

Emanuelskolan

Eleverna i åk 4 på Emanuelskolan, under ledning av sin lärare Pidde Nilsson, skapar konst utifrån sina egna tankar. Eleverna har fått en inspirationsföreläsning med Tiina Nilsson, bildpedagog på mötesplatsen Navet. Elevernas egna intressen är viktiga, och det är viktigt att de får styra och influera sina verk själva.

Föreningen Färger

Föreningen jobbar med barn mellan 6 och 13 år. De flesta barnen kommer från Syrien. De skapar utifrån olika teman och ofta med återvinningsmaterial. De uttrycker sina funderingar när de ritar, målar och bygger. Här finns det mycket fantasi och kreativitet!

 

Trelleborgs Museum och Kulturskolan

I Trelleborg samarbetar museet och skolan tätt ihop. Eleverna har tillgång till olika konstnärliga tekniker för att skapa bland annat grafik. Inom Se Din Konst jobbar de med olika grafiska tekniker som hög- och djuptryck. De skapar bilder och mönster, både på papper och tyg.

Osby

Kultur- och fritidsenheten i Osby kommun arbetar för en meningsfull fritid för barn och unga i kommunen. Ungdomar i Osbys Kultur Crew deltar genom att skapa en lokal konstutställning. Verk i  den utställningen blir också bidrag till Se Din Konst-utställningen i Lund.

Bjuvs kulturskola

I Bjuv deltar kulturskolans konstelever under ledning av Anna Soneson och i samarbete med Humle Rosenqvist, kultursamordnare Eleverna ges en stor konstnärlig frihet under handledning.

Tomelilla Kulturskola och Tomelilla konsthall

1989 startade Tomelilla Bildkonstskola, därmed blev Tomelilla en av de platser i Sverige som var först med att starta en bildkonstskola för barn. Idag ingår Bildkonstskolan i Kulturskolans verksamhet. Undervisningen utgår från ett konsthistoriskt perspektiv. Att arbeta med bild är en upptäcktsresa i fantasins, tankens och känslans värld. Vi vill stimulera barnens kreativitet, lust att skapa och utveckla barnens förmåga att iaktta och själva göra bilder. Varje år avrundas med en stor utställning i Tomelilla konsthall. Temat för utställningen bestäms tillsammans med barnen och genomsyrar arbetet under året.

Hässleholms Bibliotek och anpassad grundskola T4

Eleverna besöker Hässleholms bibliotek och skapar inför utställningarna inom Se Din Konst. De utforskar olika tekniker i sin egen takt och med stöd av pedagoger. De taktila inslagen är centrala och fokus är på hur olika material och färger känns och skapar olika uttryck. Eleverna jobbar tematiskt, till exempel med “Mitt rum” och “Årstider”.

Föreningen Konstform i Lunds Kommun

Lustfyllt och kreativt skapande utan prestation! Konstform är en ideell förening som håller konst-, drama- och teaterkurser för både barn och vuxna i närområdet i Lunds kommun. Konstform grundades i Torna Hällestad och under åren har vi växt – nu har vi grupper i Dalby, Södra Sandby, Veberöd, och Genarp! Vi vill skapa en plats där deltagarna får vara sig själva, eller hitta sig själva ihop med likasinnade. En kreativ plats där skapandet och lusten står i centrum, där vi slänger prestation och krav i papperskorgen.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ditt meddelande. Skicka sedan ditt mejl med den blåa knappen.

Kul att du besöker
Se Din Konst!

Se de digitala utställningarna här