Kulturföreningen MedVind

 

Kulturföreningen MedVind
Arbetet i projektet Se Din Konst utförs till största delen av Kulturföreningen MedVind som är en samarbetsorganisation till ABF MittSkåne. Föreningen startades 2013 och har sin verksamhet i Lunds och Burlövs kommuner. Föreningens ambition är att nå alla åldrar med ett särskild fokus på barn och unga. Det tar form av skapande aktiviteter, workshops, utställningar m.m.

 

Föreningens ändamål
Föreningens syfte är att låta människor mötas via skapande, kreativa och fördjupande samtal och aktiviteter. Föreningen verkar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Föreningen vill medverka till att synliggöra människors olika kulturella och konstnärliga uttrycksformer. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och verkar i demokratisk anda.

 

Projekt B Art
Projekt B Art (2015 -2018), också finansierad av Arvsfonden i samarbete med ABF Malmö, var kulturföreningens första stora projekt. Projektet utvecklade metoder för att arbeta med ungdomars konst i samarbete med professionella konstnärer, designers och konsthantverkare. B Art ställde ut ungdomars konst på samma premisser som vuxnas. Projektet och metoderna är dokumenterade i boken “B Art. Ungdomars konst – en metodbok”.

 

 

 

avståndsbild från en kostutställning
24 april
Grundades
Här kommer text om händelsen
2013
24 april
Datum
Rubrik 2
Text
2013
Datum
Datum
Rubrik 3
Text
2013
Datum
Datum
Rubrik 4
Text
2013
Datum

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ditt meddelande. Skicka sedan ditt mejl med den blåa knappen.

Kul att du besöker
Se Din Konst!

Se de digitala utställningarna här