Med Stöd Av

Projektfinansiär

Projektet Se Din Konst drivs av ABF MittSkåne och Kulturföreningen MedVind och genomförs med medel från Allmänna Arvsfonden

Med stöd av

Se Din Konst har lokal på Stenkrossen, Lund, med stöd av Lunds kommun.

Lomma Kommun har gett stöd till projektet i samband med den allra första samlingsutställningen av barns konst på Kraften i Lomma år 2022.

Projektets styrgrupp har fått möjlighet att åka på en studieresa till Oslo från Clara Lachmanns Stiftelse. Vi har också bjudit  projektdeltagarna på en inspirerande dag i Köpenhamn.

Hässleholm kommun har gett stöd i samband med den andra samlingsutställningen med barns konst på konsthallen i Kulturhuset.

Stöd till studieresa till Finland.

Stöd till workshopar för barn och unga i samband med Se Din Konst-utställningen i Lund 2024. Workshoparna leds av unga konstnärer.

Cirkus Syd har gett oss stöd till workshopar för barn och unga med konstnären Johanna Bianca Rehn, i samband med Se Din Konst-utställningen i Lund 2024.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ditt meddelande. Skicka sedan ditt mejl med den blåa knappen.

Kul att du besöker
Se Din Konst!

Se de digitala utställningarna här