Med Stöd Av

Projektfinansiär

Projektet Se Din Konst drivs av ABF MittSkåne och Kulturföreningen MedVind och genomförs med medel från Allmänna Arvsfonden

Med stöd av

Lunds Kommun

Se Din Konst har lokal på Stenkrossen, Lund, med stöd av Lunds kommun.

Lomma Kommun

Lomma Kommun har gett stöd till projektet i samband med den allra första samlingsutställningen av barns konst på Kraften i Lomma år 2022.

Clara Lachmanns Stiftelse

Projektets styrgrupp har fått möjlighet att åka på en studieresa till Oslo från Clara Lachmanns Stiftelse. Vi har också bjudit  projektdeltagarna på en inspirerande dag i Köpenhamn.

Hässleholms Kommun

Hässleholm kommun har gett stöd i samband med den andra samlingsutställningen med barns konst på konsthallen i Kulturhuset.

Kulturfonden för Sverige och Finland

Stöd till studieresa.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ditt meddelande. Skicka sedan ditt mejl med den blåa knappen.