Framgångsfaktorer för arbete med barns konst

Se Din Konst arbetar för att hitta framgångsfaktorer för arbete med barns konst och att synliggöra deras skapande i utställningar. Det är ett pågående och spännande arbete som vi gör tillsammans med alla deltagare i projektet. Vi kommer här att löpande förmedla vad vi kommer fram till.

 

Vad är syftet med framgångsfaktorer för arbete med barns konst?
-Att skapa ett verktyg med riktlinjer som underlättar och stärker arbetet med konst både under och efter projektet Se Din Konst.


Hur ska vi formulera framgångsfaktorerna?
-Framgångsfaktorerna för arbetet med barns konst ska vara konkreta och utvärderingsbara, både kvantitativt och kvalitativt.


Hur ska framgångsfaktorerna användas?
-Deltagarna i projektet Se Din Konst tillämpar framgångsfaktorerna och utvärderar dem.


Hur ger vi barnen inflytande och delaktighet i arbetet med att ta fram framgångsfaktorerna?
-Barns röster, reflektioner och förslag kommer att höras genom att de vuxna projektdeltagarna aktivt involverar barnen. Det sker till exempel genom utvärderingar, kurering av utställningar, förmedlingsarbete och dokumentation.

 

Inspirationen till att definiera framgångsfaktorer har vi hittat i biblioteksvärlden. Där finns nämligen utarbetade kvalitetskriterier för hur ett skolbibliotek kan utvecklas och bli bättre. Professor Louise Limberg har utarbetat fyra steg (eller nivåer) för hur ett bibliotek fungerar.


Nivå ett är “Biblioteket som lagerlokal” och steg fyra är “Ett bibliotek med utvecklingsarbete”. Dessutom delar Nationella Skolbiblioteksgruppen varje år ut det prestigefulla priset “Årets skolbibliotek”. Där bedömer man bland annat  utvecklingsarbete, värdegrundsarbete, integration, bemanning, med mera.

Naturligtvis är inte bibliotekens kriterier direkt överförbara till arbete med barns konst. Men vi tänker att något liknande vore mycket användbart och inspirerande. Det finns nämligen inga sådana kriterier i dagsläget. Istället för ordet  “kriterier” har vi valt “framgångsfaktorer”.

2022 genomförde Se Din Konst ett arbete med de vuxna deltagarna utifrån en hypotetisk situation. Syftet var att hitta konkreta frågor som kan synliggöra hur det kan stå till med förutsättningarna för framgångsrikt arbete med barns konst i en kommun. Deltagarna i workshopen var till exempel konstpedagoger, museipedagoger och kultursekreterare.

 

Bakgrunden var att vi som jobbar i kulturbranschen  ofta är vana att svara på frågor. Vi skriver rapporter, ansökningar och utvärderingar. Vi tänkte att det vore intressant att låta de vuxna deltagarna skriva frågor i syfte att identifiera kommuner som redan var på god väg och därför förtjänade ett ekonomiskt tillskott i form av en ”barn-krea-miljard”.

 

Deltagarna fick en storyline att utgå ifrån. Den går så här:


En kulturchef har jobbat framgångsrikt med barns konst, kreativitet och demokrati. Hen blir tillfrågad  av självaste kulturministern att skriva frågor till andra kommuner. Syftet är att avslöja om kommunerna jobbar lika framgångsrikt som kulturchefen. Kulturministern vill nämligen dela ut 1 miljard till 10 kommuner som är på god väg att arbeta framgångsrikt med barns konst.

 

Så här såg deltagarnas förslag på frågor ut:

Om styrdokument

Har kommunen en kulturgaranti för åldrarna 1- 20 år?

Har kommunen en kulturplan med utvärderingsbara mål?

 

Om barnperspektiv

Vad finns det för kompetens inom kommunen vad gäller barnperspektiv?

På vilket sätt när kommunen alla barn i alla åldrar och kulturer? Även utanför skolan?

 

Om ekonomi 

Vem eller vilka har inflytande över hur kommunens medel för kultur fördelas?

Vem eller vilka kommer ta del av extra beviljade medel för kultur?

 

Om samarbete

På vilket sätt samarbetar olika aktörer inom och utanför kommunen kring barnkultur?

Om framgångsrika kulturprojekt

Ge exempel på framgångsrika kulturprojekt (som ni är stolta över)

 

Om långsiktighet

Hur kommer det på lång sikt synas att kommunen har fått externa kulturmedel?

 

Om drömmar
Om din kommun får en miljard och får drömma fritt, vad vill ni då göra? 

Varför söker er kommun medlen?

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ditt meddelande. Skicka sedan ditt mejl med den blåa knappen.

Kul att du besöker
Se Din Konst!

Se de digitala utställningarna här