Framgångsfaktorer för arbete med barns konst

Se Din Konst arbetar för att hitta framgångsfaktorer för arbete med barns konst och att synliggöra deras skapande i utställningar. Det är ett pågående och spännande arbete som vi gör tillsammans med alla deltagare i projektet. Vi kommer här att löpande förmedla vad vi kommer fram till.

Inspirationen till att definiera framgångsfaktorer har vi hittat i biblioteksvärlden. Där finns nämligen utarbetade kvalitetskriterier för hur ett skolbibliotek kan utvecklas och bli bättre. Professor Louise Limberg har utarbetat fyra steg (eller nivåer) för hur ett bibliotek fungerar.


Nivå ett är “Biblioteket som lagerlokal” och steg fyra är “Ett bibliotek med utvecklingsarbete”. Dessutom delar Nationella Skolbiblioteksgruppen varje år ut det prestigefulla priset “Årets skolbibliotek”. Där bedömer man bland annat  utvecklingsarbete, värdegrundsarbete, integration, bemanning, med mera.

 

Naturligtvis är inte bibliotekens kriterier direkt överförbara till arbete med barns konst. Men vi tänker att något liknande vore mycket användbart och inspirerande. Det finns nämligen inga sådana kriterier i dagsläget. Istället för ordet  “kriterier” har vi valt “framgångsfaktorer”.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ditt meddelande. Skicka sedan ditt mejl med den blåa knappen.