News Archive

Here you can read (in swedish) our newsletters, see what has been written about the project in the media, and find information about our seminars. Click through the links below.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ditt meddelande. Skicka sedan ditt mejl med den blåa knappen.

Kul att du besöker
Se Din Konst!

Se de digitala utställningarna här