Avtal för bildpublicering

Blankett för inhämtande av målsmans medgivande vid fotografering av barn (bilder där barn syns). 

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ditt meddelande. Skicka sedan ditt mejl med den blåa knappen.

Kul att du besöker
Se Din Konst!

Se de digitala utställningarna här