Länkar och pedagogiska tips

Bästa Biennalen

Bästa Biennalen är med nästan 100 konstplatser i Sydsverige landets största nätverk för barn och ungas möten med konsten och kreativiteten!

 

Bästa Biennalens nätverk består av stora och små konstinstitutioner och initiativ, på landsbygden och i städerna runt om i Sydsverige. Verksamheter som drivs av regioner, kommuner, ideella föreningar och privata aktörer. Genom samverkan inom nätverket och med externa aktörer positionerar sig Bästa Biennalen som en ledande nationell resurs för möten mellan barn och unga och konsten – regionalt, nationellt och internationellt. Nätverket koordineras, kommuniceras och utvecklas övergripande av en arbetsgrupp med bas i Ystad.

 

Bästa Biennalen är en regional satsning på barn och ungas möten med konst som startade i Skåne 2013. Sedan 2021 ingår också arrangörer i Region Halland, Jönköpings län, Kronoberg, Kalmars län och Blekinge, genom Regionsamverkan Sydsverige. Verksamheten finansieras i huvudsak av respektive region och Kulturrådet.

 

 

Centrum för barnkulturforskning 
CBK vid Stockholms universitet erbjuder en unik utbildning i ämnet barnkultur men arbetar också med att främja och stärka kunskapsutvecklingen inom barnkulturområdet på andra sätt. Centrumet arrangerar öppna föreläsningar, sammanför forskare i tvärvetenskapliga nätverk och medverkar i en rad samverkansprojekt.

 

Svenskt barnbildarkiv

Svenskt barnbildarkiv (SBBA) samlar sedan 1977 barns bilder från framförallt Sverige, men i bildsamlingen finns även bilder från andra delar av världen. Arkivet har som uppgift att ta emot, registrera och bevara barns teckningar och målningar. Bilderna kan användas för studier och forskning, samt ge kunskap om och väcka intresse för barns bildskapande.

 

Alla bilder i deras samlingar är gjorda av barn och ungdomar som är upp till 20 år. För att bilderna ska bli intressanta och användbara dokumenterar SBBA också kringuppgifter om bilderna. Ett gammalt talesätt säger att ”en bild säger mer än 1 000 ord”, men utan värdefulla uppgifter såsom bildskaparens kön, ålder, hemort samt i vilken situation och vid vilken tidpunkt bilden blev till har forskare inte stor nytta av bilden. Av den här anledningen tar inte SBBA emot bilder som inte har faktauppgifter med sig.

 

SBBA har i sina samlingar tävlings-, skol- och hemmabilder. Samlingarna sträcker sig över tiden från 1790-talet fram till dagens datum. De flesta samlingarna kommer dock från de senaste decennierna. I barnbildarkivets samlingar ingår 700 000 originalteckningar och 150 korta filmer.

 

Periodvis samlar arkivet in bilder på specifika teman. Kolla på deras hemsida vad som är aktuellt.

 

 

 

Kurioso
Kurioso är en konstfestival för barn och unga i Sörmland. Kurioso är ett samarbete mellan Sörmlands museum och arrangörer från
Gnesta, Flen, Strängnäs, Vingåker, Katrineholm, Oxelösund, Eskilstuna, Trosa och Nyköping.

 

 

Turning Tables Denmark

Turning Tables Danmark etablerades 2016 som en avdelning av den internationella organisationen med samma namn. Fokus är på barn och unga som har extra behov att stärka sina färdigheter, uppleva samhörighet och öka självkänslan. Detta sker genom musik-, film- och fotoskapande. Barn och ungdomar ses som kulturproducenter och kulturlivet i Danmark stärks när det ges plats för unga som vanligtvis inte syns i kulturen eller det offentliga rummet.

 

 

Skoletjenesten i Danmark

Skoletjenesten i Danmark är ett nationellt kunskapscenter för lärande i pedagogiska miljöer utanför skolan. Till exempel, museer, konsthallar och andra institutioner.

 

Förbundet för finska barnkulturcentrum främjar verksamheten av professionella kulturhus för barn och ungdomar i Finland. Förbundet ger ut olika metodhandböcker:

 

Kvalitetshandbok för barnkultur
Innehåller definitioner och indikatorer på kvalitet med vilka alla som arbetar med barn- och ungdomskultur kan reflektera över och analysera hur kvaliteten uppfylls inom barnkulturarbetet. Verksamhetens kvalitet granskas med fokus på konst och kultur, barnorientering, professionalitet, jämlikhet, hållbar utveckling och samarbete.

 

Guide för hållbar utveckling för barnkulturcenter
Vägledningen ger vägledning och tips till barnkulturaktörer om hur de kan ta hänsyn till hållbar utveckling, klimatförändringar, biologisk mångfald och bevarandet av kulturmiljön i ekologisk, ekonomisk, social och kulturell bemärkelse i sin konstpedagogiska, sceniska, fritids- och utställningsverksamhet.

 

Tillgänglighetsguide för barnkulturcenter och utbildningsinstitutioner med grundläggande konstundervisning Guiden innehåller verktyg och tips om tillgänglighet. Guiden har tagits fram som en del av SATA2, Tillgänglig konsthobby -projektet.

 

Tate Kids
Tate Kids är en webbsida om konst för barn.  Där finns spel och frågesporter, filmer om konst och inspiration för att skapa hemma. Där finns också ett galleri där barn kan visa upp sin egen och se andra barns konst.

 

 

Bästa Biennalen har sammanställt alla konstnärer som arbetat med barn inom festivalen sedan den startade. Se förteckningen här!

International Dot Day – Internationella prickdagen
Denna dag infaller varje år i mitten av september. Alla uppmanas att skapa konst med hjälp av prickar.

 

New Pattern – Trelleborgs museum
En katalog med massor av tips från det stora mönsterprojektet på Trelleborgs Museum. 

 

Svenskt barnbildarkiv
Med jämna mellanrum samlar arkivet in bilder skapade av barn på olika teman. Kolla in deras hemsida vad som är aktuellt just nu.

 

Museum Jorn
Museum Jorn i Silkeborg har skapat en sida med 100 konstexperiment utifrån konstnären Asger Jorns principer för kreativt skapande.

 

Hospital Rooms
Konstnären Tim A Shaw och curator Niamh White grundade Hospital Rooms efter att en nära vän hade lagts in på ett mentalvårdssjukhus. När de besökte vännen blev de chockade över den kalla och kliniska miljön. De ville förbättra vistelsen på sådana platser med hjälp av konst. På deras Youtube-kanal hittar du flera tips på hur kreativt skapande kan utföras i en sådan miljö.

 

Bror Hjortföreningens konstpedagogstipendium
Varje år sedan 2009 delar föreningen ut ett stipendium till en aktiv och initiativrik konstpedagog vid någon av Sveriges museer eller konsthallar.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ditt meddelande. Skicka sedan ditt mejl med den blåa knappen.